Pagina Philologiae

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ

Η πυξίδα του
έλληνα φιλόλογου
στο διαδίκτυο...


Αρχαία Ελληνική Φιλολογία |
Προσωκρατικοί φιλόσοφοι - σοφιστές

1. Βιβλιογραφία

Ακτύπης Ζ., Ηράκλειτος ο Εφέσιος (Τρεις διαδοχικές αναγνώσεις), Μπάστας, Αθήνα, 2000
Αξελός Κ., Ο Ηράκλειτος και η φιλοσοφία, μτφρ.: Δ. Δημητριάδης, Εξάντας, Αθήνα, 1974
Βαμβακάς Κ.Ι., 10 "επίκαιροι" διάλογοι με τους Προσωκρατικούς. Μια σύγχρονη διερεύνηση της επιστημονικής όσο και της φιλοσοφικής σκέψης τους, Σαββάλας, Αθήνα, 2008
Βέικος Θ., Φύση και κοινωνία. Από το Θαλή ως το Σωκράτη, Σμίλη, Αθήνα
Βέικος Θ., Οι προσωκρατικοί, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998
Βέικος Θ., Προσωκρατική φιλοσοφία, Γρηγόρη, Αθήνα, 1981
Βλαστός Γ., Προσωκρατική φιλοσοφία, Ευρύαλος, Τρίκαλα
Βλαχοδημήτρης Θ., Ηράκλειτος. Η καταγωγή, οι στόχοι και το βεληνεκές των ιδεών του, Σήμερα κι Αύριο, Αθήνα, 1982
Βουδούρης Κ.(επιμέλεια), Ιωνική φιλοσοφία, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 1990
Βουδούρης Κ., Προσωκρατική φιλοσοφία, Ιωνία, Αθήνα, 1978
Βουδούρης Κ., Προσωκρατική πολιτική φιλοσοφία, Ιωνία, Αθήνα, 1988 
Brun J., Οι προσωκρατικοί, μτφρ.: Α.Χ. Τάκης, Χατζηνικολής, Αθήνα, 1992
Γεωργακόπουλος Γ., Ηράκλειτος ο Εφέσιος, Δίον, Θεσσαλονίκη, 2000
Γιανναράς Α., Αρχαίοι Ατομικοί Φιλόσοφοι (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), Παπαζήσης, Αθήνα
Γκίκας Σ.-Ευαγγέλου Ι., Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Σαββάλας, Αθήνα, 1995
Γλυκοφρύδης Σ.Φ., Το φως του Παρμενίδη. Η αναθεώρηση της ζωής. Αποκρυπτογραφώντας το μεγαλύτερο φιλόσοφο που (δεν) γνώρισε ο κόσμος, Εκάτη, Αθήνα, 2009
Cartledge P., Δημόκριτος και ατομικιστική πολιτική, μτφρ.: Λ. Θεοδωρίδου, Ενάλιος, Αθήνα, 2001
Curd P., Η κληρονομιά του Παρμενίδη. Ο Ελεατικός ενισμός και η ύστερη προσωκρατική σκέψη, μτφρ.: Ε.Κεκροπούλου, Έ.Μαργέλη, Θ.Δαρβίρη, Κ.Αναστασοπούλου, Ενάλιος, Αθήνα, 2008
Guthrie W., Οι σοφιστές, μτφρ.: Δ. Τσεκουράκης, Μορφωτικό 'Ιδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα
Δεδέ - Μιχαήλ Μ., Ο Ηράκλειτος, ο φιλόσοφος των αιώνων και η φιλοσοφία της συνεργασίας, Δωδώνη, Αθήνα
Δενδρινός Ν., Ηράκλειτος. Κήρυγμα για στάση ζωής, Παπαζήσης, Αθήνα, 1996
Diels H., Οι προσωκρατικοί. Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα, μτφρ.: Β. Κύρκος, Ε.Σ. Φλόκα, επιμ.: Β. Κύρκος, Παπαδήμας, Αθήνα, 2010
Heidegger M., Λόγος, μοίρα, αλήθεια. Ηράκλειτος, Παρμενίδης, μτφρ.: Ι.Αβραμίδου, επιμ.: Γ. Ξηροπαΐδης, Πλέθρον, Αθήνα, 2009
Hermann A., Σκέψου σαν Θεός. Πυθαγόρας και Παρμενίδης. Οι απαρχές της φιλοσοφίας., μτφρ.: Π.Τριαδά, Ενάλιος, Αθήνα, 2008
Καλύβας Ι., Αναξίμανδρος, ο φιλόσοφος του "απείρου", Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2005 (και: Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006)
Καβάσης Θ., Από τον διθύραμβο στη διαλεκτική. Προσωκρατική σκέψη. Παρμενίδης, Αναξίμανδρος, Ηράκλειτος, Ζήνων, Αθήνα, 2004
Κελεσίδου Ά., Μελετήματα προσωκρατικής ηθικής, πρόλογος: Γεώργιος Βλάχου, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 1994
Κελεσίδου Α., 12 μελετήματα προσωκρατικής φιλοσοφίας, Αθήνα, 1992
Κελεσίδου Α., Προσωκρατικές μελέτες. Των λόγων τών δε εόντων αεί. Αυτοί οι λόγοι υπάρχουν πάντα, Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 2002
Κουνένης Ν., Πρωταγόρας, Γοργίας. Η σοφιστική τομή, Σαββάλας, Αθήνα, 2002
Κυριαζόπουλος Σ., Ηράκλειτος. Μία φροντιστηριακή έρευνα, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1973
Κύρκος Β., Αρχαίος ελληνικός διαφωτισμός και σοφιστική, Παπαδήμας, Αθήνα
Kahn C., Ο Αναξίμανδρος και οι απαρχές της ελληνικής κοσμολογίας, μτφρ.: Ν.Γιανναδάκης, Πολύτυπο, Αθήνα, 1982
Kannicht R., Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Χαρακτηριστικά και επιδράσεις, μτφρ.: Δ. Ιακώβ, Λωτός
Kerferd G.Β.: Η σοφιστική κίνηση, μτφρ.: Π. Φαναράς, Ινστιτούτο του Βιβλίου Μ. Καρδαμίτσα, Αθήνα
Kingsley P., Αρχαία φιλοσοφία, μυστήριο και μαγεία. Ο Εμπεδοκλής και η πυθαγόρεια παράδοση, μτφρ.: Φ.Τερζάκης, Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη 2001
Kingsley P., Ο Εμπεδοκλής στον 21ο αιώνα, πρόλογος-μτφρ.:  Κ.Ζάρρας, Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη, 2008
Kirk G. - Raven J. - Schofield M., Oι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, μτφρ.: Δ. Κούρτοβικ, Μορφωτικό 'Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1988
Kirk G., Ηράκλειτος. Τά κοσμολογικά αποσπάσματα, μτφρ.: Ν. Γιανναδάκης, Πολύτυπο, Αθήνα, 1985
Λαμπρίδης Χ., Ηράκλειτος Βλόσωνος Εφέσιος. Φιλοσοφική ερμηνεία τών αποσπασμάτων, Πάτρα, 1991
Lefebvre H., Αρχαίοι και νέοι Ελεάτες, μτφρ. Μ.Λαμπρίδης.,  Έρασμος, Αθήνα, 2007
Long A.A., Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Συναγωγή συστατικών μελετημάτων, επιμ.: Δ.Ι.Ιακώβ, μτφρ.:Θ. Νικολαΐδης, Τ. Τυφλόπουλος, Παπαδήμας, Αθήνα, 2005
Μακρυγιάννης Δ., Η έννοια του θεού στην προσωκρατική φιλοσοφία, Γεωργιάδης, Αθήνα, 2000
Μανιάτης Ν.Γ., Η μεταβολή και η ταυτότητα στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001
Μαραγγιανού-Δερμούση Ε., Ελεατική φιλοσοφία. Διεξοδική ανάλυση της διδασκαλίας των Ελεατών φιλοσόφων, Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1996
Μαρξ Κ., Η διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας, εισαγ.-μτφρ.-σχόλια: Π. Κονδύλης, Γνώση, Αθήνα, 1983
Μερκενίδου Ε., Προσωκρατικοί. Περί διακοσμήσεως και κοσμιότητος, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2008
Μίχα Μ., Το "φυσικό δίκαιο" στους σοφιστές και στους κυνικούς, Δωδώνη, Αθήνα
Μιχαηλίδης Κ., Αρχαϊκοί φιλόσοφοι, Λευκωσία, 1971
Μιχαηλίδης Κ., Οι προσωκρατικοί, μτφρ.: Κ. Μιχαηλίδης, Χριστάκης, Αθήνα
Μουρελάτος Α-Φ., Οδοί της γνώσης και της πλάνης. Λόγος και εικόνα στον Παρμενίδη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο
Μουρελάτος Α.-Φ., Οι Προσωκρατικοί, 2 τόμοι, μτφρ. Φ.Τσιγκάνου, Ν.Γιανναδάκης, Σ.Μοσχονάς, Γ.Τζαβάρας, Εκδόσεις Κωστέα-Γείτονα, Αθήνα, 1998
Μουτσόπουλος Ε., Η προσωκρατική διανόησις, Γρηγόρης, Αθήνα
Μπακαούκας Μ., Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Συνοπτική κριτική ιστορία της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας, Μπαρτζουλιανός, Αθήνα, 2002
Μπακαούκας Μ.Δ., Από την οντολογία των προσωκρατικών στον αγνωστικισμό του Γοργία, Γρηγόρη, Αθήνα, 2008
Μπάστας Γ., Κοινή συνείδηση. Η ενιαία θεωρία όπως τη συνέλαβαν και διατύπωσαν Ηράκλειτος, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Πιτσιλός, Αθήνα
Μπρην Ε., Πυθαγόρας, μτφρ.: Κ. Δρασγιάννης, Κάκτος, Αθήνα
Μρεν Ζ., Οι Προσωκρατικοί, Χατζηνικολής, Αθήνα, 1992
Morrison J., Πυθαγόρας ο Σάμιος, μτφρ.: Β. Λαμπροπούλου, Καρδαμίτσας, Αθήνα
Ντόκας Α., Ελληνικός Διαφωτισμός. Η προσωκρατική φιλοσοφία, Φέξης, Αθήνα
Ξυλινάς Ε.Μ., Η προσωκρατική φιλοσοφία και οι σύγχρονες φυσικές επιστήμες. Ο Εμπεδοκλής σαν σύνδεσμος, Δωδώνη, Αθήνα
Osborne C., Προσωκρατική φιλοσοφία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, μτφρ.: Α.-Σ.Αντωνίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006
Παναγιώτου Π., Οι 'Ιωνες προσωκρατικοί στοχαστές, Νέα Σύνορα - Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα, 1988
Πανέρης Ι.Α., Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη, 1986
Παπαδής Δ., Η ανθρωπολογία των προσωκρατικών, Παπαδήμας, Αθήνα, 1996
Παπαδόπουλος Θ., Ο Δημόκριτος, Gutenberg, Αθήνα
Παππά Ε., Σπουδή στα θέματα της ελευθερίας (Η έννοια της ελευθερίας στον προσωκρατικό υλισμό), Φιλιππότης, Αθήνα, 1985 (και Αργώ, Αθήνα, 2007)
Πεντζοπούλου-Βαλαλά Τ., Γοργίας, Ζήτρος, Αθήνα
Popper K.., Ο κόσμος του Παρμενίδη. Δοκίμια για τον προσωκρατικό Διαφωτισμό, μτφρ.: Κ. Πετρόπουλος, επιμ.: Α.F. Petersen, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2002
Popper K.- Gigon O. - Μιχαηλίδης Κ.Π., Οι Προσωκρατικοί. Κείμενο και μετάφραση, Imago, Αθήνα, 1984
Ρούσσος Ν., Προσωκρατικοί, Στιγμή, Αθήνα, 2002
Ρούσσος Ν., Ηράκλειτος περί φύσεως, Παπαδήμας, Αθήνα, 1987
Ρούσσος Ν., Συμβολή στην βιβλιογραφία της προσωκρατικής εννοιολογίας, Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, 2010
Romilly J. de, Οι μεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή, μτφρ.: Φάνης Ι. Κακριδής, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 1994
Russel B., Οι Προσωκρατικοί, μτφρ.-σχόλια: Α. Χουρμούζιος, Αρσενίδης, Αθήνα
Σβέβο Ι., Η συνείδηση του Ζήνωνα, Εξάντας, Αθήνα
Σκουτερόπουλος Ν., Η αρχαία σοφιστική. Τα σωζόμενα αποσπάσματα, Γνώση, Αθήνα
Σταμάτης Ε.Σ., Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Αθήνα, 1996
[Συλλογικό], Λεξικόν της προσωκρατικής φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών, τόμος Α΄: Αθήνα, 1988, τόμος Β΄: Αθήνα, 1994
Τζαβάρα Γ., Η ποίηση του Εμπεδοκλή, Δωδώνη
Τσαφάρας Κ., Ο Ηράκλειτος, Αθήνα, 1985
Thomson G., Η αρχαία ελληνική κοινωνία. Οι πρώτοι φιλόσοφοι, μτφρ.: Τ. Χρηστίδης, Κέδρος, Αθήνα, 1989
Φαράντος Γ., Ο Ηράκλειτος και η διαλεκτική φιλοσοφική σκέψη, Αιχμή, Αθήνα, 1984
Φαράντος Γ., Προσωκρατική Φιλοσοφία, 2 τόμοι, Τελέθριον, Αθήνα

2. Άρθρα

Βέικος Θεόφιλος, Χώρος και χρόνος στην Κοσμολογία του Εμπεδοκλή, Ελληνικά, τόμος 22ος (τχ.2), 1969
Βέικος Θεόφιλος, Εμπεδοκλής (Β 35, 3-4), Ελληνικά, τόμος 24 (τχ.2), 1971
Καλογεράκος Ιωάννης, Δίκης ΄Ονομα. Διαστάσεις της Δίκης στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, Ελληνικά, τόμος 49ος (τχ.2), 1999
Κύρκος Β.Α., «Διάθεσις» και «διαθιγή». Δύο έννοιες από την κοσμολογία των προσωκρατικών, Ελληνικά, τόμος 28ος (τχ.2), 1975
Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος, Η εξέλιξη της έννοιας του θείου στην πρώιμη ελληνική φιλοσοφία  (archive.gr)
Μπούσουλας Νικόλαος-Ιωάννης, Η δομή του μείγματος στην προσωκρατική σκέψη, Ε.Ε.Φ.Σ.Π.Θ., τόμος ΙΑ΄, 1969
Τσεκουράκη Δαμιανός, Η στάση των σοφιστών απέναντι στο "δίκαιο του ισχυρότερου", Ε.Ε.Φ.Σ.Π.Θ., τόμος ΚΒ΄, 1984

3. Βιβλία στο Διαδίκτυο

Fuller B.A.G., History of Greek Philosophy. Thales to Democritus, New York, 1923
Morgan Kathryn, Myth and Philosophy. From Presocratics to Plato, Cambridge University Press, 2004
Τεζάς Χρίστος, Θαλής ο Μιλήσιος. Από την αρχαία παράδοση ως τη σύγχρονη έρευνα, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιάννινα, 1986

4. Βίντεο

Δημόκριτος (Εκπαιδευτική Τηλεόραση)
Αναξαγόρας (Εκπαιδευτική Τηλεόραση)

5. Ιστοσελίδες

Presocratic philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
Presocratic philosophy of ancient Greece (TheBigView.com) 


Template: Grapes by oswd.gr (Προσαρμογή: Pagina Philologiae) | Φιλοξενία: Internet Promotions | Copyright © 2011